ГРАН-ПРІ
GranPri

 • Хунаньський театр акробатичного мистецтва (КНР)

Hunan Acrobatics Art Theatre Co., Ltd.

ContortionLiu Yang, Shi Chen, Zhu Zheyu, Jiang yi xuan, He Sisi

HandstandJiang yi xuan

(China)

 
ЗОЛОТИЙ КАШТАНЧИК
Gold
Вікова категорія до 9 років

 1. «Ранковий сюрприз» – еквілібр на тростях – Анна Левіна, Народний цирк «Юність Києва», Центр художньої та технічної творчості «Печерськ», кер. Судейкін В’ячеслав Анатолійович, м. Київ (Україна)

«Morning surprise» – equilibrium on the canes – Anna Levina, People’s circus «Youth of Kyiv», Сenter of artistic and technical creativity «Pechersk», supervisor Vyacheslav Sudeikin, s. Kyiv (Ukraine)

Вікова категорія 10-13 років

 1. «Казкова прогулянка» – еквілібр на вільній линві – Амелі Білик, Циркове Відділення Дитячої Музичної Школи 14, кер. Носенко Людмила Віталіївна та Соболєв Юрій Олександрович, м. Київ (Україна)

«A fabulous walk» – equilibr on slack wire – Ameli Bilik, Circus Department of Chıldren’s Musical School 14, supervisor Yuriy Soboliev & Liudmila Nosenko, Kyiv (Ukraine)

Вікова категорія 14-17 років

 1. «Infinity» – акробатичний дует – Марія Лось та Влад Кузеренко, Київська Муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, кер. Горковенко Ірина Михайлівна, м. Київ (Україна)

«Infinity» – аcrobatic duo – Vlad Kuzerenko & Mariya Los, Kyiv Municipal Academy of Circus and Variety Arts, supervisor Iryna Gorkovenko, Kyiv (Ukraine)

Вікова категорія 18-25 років

 1. «Маестро» – повітряний гімнаст на ременях – Максим Бобер, режисер Марія Ремньова, м. Київ (Україна)

«Maestro» – air gymnast on belts – Maxim Bober, director Mariya Remneva, Kyiv (Ukraine)

СРІБНИЙ КАШТАНЧИК
Срібний
Вікова категорія до 9 років

 1. «Майбутня балерина» – повітряна гімнастика у кільці – Леся Рекун, Народний цирковий колектив «Галактика», кер. Третякова Валентина Іванівна, м. Бахмут (Україна)

«Future balerine» – air gymnastics in the ring – Rekun Lesya, People’s circus collective «Galaxy», supervisor Valentina Tretyakova, s. Bahmut (Ukraine)

Вікова категорія 10-13 років

 1. Дуо «Феєрверк» – каучук, еквілібр, акробатика – Єсенія Собко та Марина Проскурякова, Школа акробатики Ірини Жердєвої, кер. Жердєва Ірина Миколаївна та Оболоніна Євгенія Олександрівна, м. Київ (Україна)

  Duo «Fireworks» – Yesenia Sobko & Marina Proskuryakova, School of acrobatics by Irina Zherdeva, supervisor Irina Zherdeva & Evgeniya Obolonina, Kyiv (Ukraine)

 2. Маріонетки» – груповий ручний еквілібр – Владислава Нараєва, Вероніка Хістова, Амелі Білик , Циркове Відділення Дитячої Музичної Школи 14, кер. Носенко Людмила Віталіївна та Соболєв Юрій Олександрович, м. Київ (Україна) «Marionettes» – group hand stand – Vladislava Naraeva, Veronika Khistova, Ameli Bilik, Circus Department of Children’s Musical School 14, supervisor Nosenko Liudmila & Yuriy Soboliev, Kyiv (Ukraine)

 

Вікова категорія 14-17 років

 1. Ручний еквілібр – Марія Книр, зразково спортивно-циркова студія «Тріумф», кер. Магола Євгенія та Бурлака Руслан, м. Чернігів (Україна)
  Hand stand – Maria Knyr, Exemplary Sports and Circus Studio «Triumph», supervisor Yevheniia Mahola & Ruslan Burlaka, s. Chernihiv (Ukraine)
 2. Повітряні гімнасти – Мія Хоргін та Омер Лук –– циркова школа «Дорато», кер. Слава Нусинський м. Ашдод (Ізраїль)

Air gymnastics – Mia Horhin & Omer Luk – circus school «Dorato», supervisor Slava Nusinsky, s. Ashdod (Israel)

Вікова категорія 18-25 років

 1. «Теніс-жонглер» – Кевін Стіпка, м. Прага (Чеська Республіка) «Tenis juggler» – Kevin Stipka, s. Praha (Czech Republic)
 2. Еквілібр – Азія Періс (Італія) Equilibre – Asia Perris (Italy)
БРОНЗОВИЙ КАШТАНЧИК
Bronze
Вікова категорія до 9 років

 1. «Балерина» акробатика – Марія Скорина, Зразкова спортивно – циркова студія «Тріумф», кер. Магола Євгенія та Бурлака Руслан, м. Чернігів (Україна) «Ballerina» – Mariya Skoryna, Exemplary Sports and Circus Studio «Triumph», supervisor Yevheniia Mahola & Ruslan Burlaka, s. Chernihiv (Ukraine)
 2. «Принц та троянда» – повітряна гімнастика на ременях – Кіра Забудько та Олександр Шевченко, Народний цирковий колектив «Галактика», кер. Третякова Валентина Іванівна, м. Бахмут (Україна)

«Prince and rose» – air belts – Kira Zabudko & Alexandr Shevchenko, People’s circus collective «Galaxy», supervisor Valentina Tretyakova, s. Bahmut (Ukraine)

Вікова категорія 10-13 років

 1. Повітряний гімнаст на ременях – Ілля Міхєєв, кер. Міхєєв Олег Ігоревич, м. Кривий Ріг (Україна)

Aerial straps – Illia Mikheev, supervisor Oleg Mikheev, s. Krivoy Rog (Ukraine)

2. «Петлі» – Анна Юзвіна, Дитячо-юнацька студія циркового мистецтва «Старий Цирк», кер. Момот Світлана Анатоліївна та Лико Дмитро Володимирович, м. Харків (Україна)«Loops» – Anna Yuzvina, Children’s and youth studio of circus art «Old Circus», supervisor Svetlana Momot & Dmitro Liko, s. Kharkov (Ukraine)

3. «Шабаш» – акробатична група – Валерія Берегова, Анастасія Руденко, Софія Духно, Олександра Апанасенко, Юлія Денисюк, Таміла Приходько, Зразкова спортивно-циркова студія «Тріумф», кер. Магола Євгенія та Бурлака Руслан, м. Чернігів (Україна) «Witches Night» – acrobatic group – Valeria Berehova, Anastasia Rudenko, Sophia Dukhno, Oleksandra Apanasenko, Julia Denysiuk, Tamila Prykhodko, Exemplary Sports and Circus Studio «Triumph», supervisor Yevheniia Mahola & Ruslan Burlaka, s. Chernihiv (Ukraine)

Вікова категорія 14-17 років

 1. «Трапеція» -повітряна гімнастика – Огюст Іжанайтите та Агне Палубінськайте, Шакяйська циркова школа, кер. Ітана та Раймондас Янушевічяй, м. Шакяй (Литва)

«Trapez» – air gymnastics – Auguste Izganaityte & Agne Palubinskaite, Shakia Circus School, Director Ethana & Raymondas Janusevicius, s. Shakyay (Lithuania)

2.«Кельтські візерунки» – каучук – Ангеліна Федорко та Олександра Чала, Київський Палац дітей та юнацтва, циркова студія «Алле – ап», кер. Гінжалюк Ірина Володимирівна та Куринський Олег Юрійович, м. Київ (Україна)

«Celtic patterns» – Angelina Fedorko & Oleksandra Chala, Kyiv Palace of Children and Youth, circus studio «Alle-ap», supervisor Iryna Gyuinzhaliuk & Oleh Kurinskiy, Kyiv (Ukraine)

Вікова категорія 18-25 років

 1. Дует «Sunrise» – Адажио – Дар’я Корсак та Геннадій Шевченко, Суми (Україна)
  Duo «Sunrise» – Adagio – Daria Korsak & Gennadiy Shevchenko, s. Sumy (Ukraine)
 2. «Прометей» – жонглер – Станіслав Самарін, ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України», генеральний директор – художній керівник, Заслужений артист України, Книш Павло Петрович, м. Харків, (Україна)
  «Prometheus» – juggling – Stanislav Samarin, Direction of Traveling Circus Collectives of Ukraine, supervisor Pavlo Knysh, s. Kharkiv (Ukraine)
  1. Спеціальні призи
 1. Від Національного цирку України наймолодшому учаснику фестивалю.

Присуджується: Марії Скориній 6 років – «Балерина» – Зразкова спортивно – циркова студія «Тріумф», кер. Магола Євгенія та Бурлака Руслан, м. Чернігів (Україна)

 1. Від Національного цирку України за найкращу ідею циркового номера.

Присуджується:«Слов’яни» – акробати зі скакалками – Єгор Сергієнко, Марія Ненека, Олена Добрєва, Софія Батькова, Катерина Загоруйко, Катерина Кадіна, Олексій Слатвінський, Веніамін Гудко, Михайло Сінчук, Антон Ніколайцев, Дмитро Ненека, Артем Бородін, Андрій Недєлков, Іван Сандуляк, Народна циркова студія «Арлекіно», кер. Волик Надія Олексіївна, м. Чорноморськ (Україна) «Slavs» – acrobats with skipping ropes- Yegor Sergienko, Maria Nenica, Elena Dobreva, Sophia Batkova, Katerina Zagoroyko, Katerina Kadina, Oleksandr Slatvynsky, Veniamin Godko, Mikhail Sinchuk, Anton Nikolaytsev, Dmitry Nenica, Artem Borodin, Andrey Nedelkov, Ivan Sandulyak, Folk circus studio «Arlekino», supervisor Nadiia Volyk, s. Chernomorsk (Ukraine)

 1. Від Національного цирку України за найкращу ідею групового номера.

Присуджується: «Вода» – партерна гімнастика – циркова студія «Джин Рох», кер. Ващенко Роман Олександрович, м. Херсон (Україна) 

 1. Від Firebird Productions, Inc. (USA).

Присуджується: Режисеру постановнику фестивалю Марії Ремньовій

 1. Від Китайської акробатичної асоціації

Присуджується: Дуо «Феєрверк» – каучук, еквілібр, акробатика – Єсенія Собко та Марина Проскурякова, Школа акробатики Ірини Жердєвої, кер. Жердєва Ірина Миколаївна та Оболоніна Євгенія Олександрівна, м. Київ (Україна) 

 1. Від міжнародного циркового фестивалю Італії.

Присуджується: «Казкова прогулянка» – еквілібр на вільній линві – Амелі Білик, Циркове Відділення Дитячої Музичної Школи 14, кер. Носенко Людмила Віталіївна та Соболєв Юрій Олександрович, м. Київ (Україна) 

 1. Від Іспанського Міжнародного циркового фестивалю «Золотий Cлон» в місті Жирона.

Присуджується:  «Джокер» – клішнік – Артем Крекша, циркова студія «Al‘MA Circus» кер. Горб Єлизавета Сергіївна, м. Херсон (Україна)

 1. Від Білоруського державного цирку

Присуджується: Акробати ексцентрики на гіроскутері – Максим Сірмайс та Олександр Шкода, циркова студія «Арлекін», кер. Басманов Михайло, м. Саласпілс (Латвія)

 1. Від ДП «Львівський державний цирк»

Присуджується: «Долина змій» – каучук – Єва Дзінька, Олена Добрєва, Катерина Загоруйко, Катерина Кадіна, Анастасія Пономаренко, Народна циркова студія «Арлекіно», кер. Волик Надія Олексіївна, м. Чорноморськ (Україна)

 1. Від Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

Присуджується: «Стрільба ногами з лука» – Альбіна Пучіна, народний цирковий колектив «Юність», кер. Понурко Олег Миколайович та Понурко Микола Іванович, м. Кременчук (Україна)

«Червона шапочка» – еквілібристи на моноциклах, Ксенія Бусловська, Мар’яна Тереніна, Даніела Гордея, Симона Айзурбетей, циркова студія «Яуніба» Юліани Бусловської, м. Рига (Латвія) 

Повітряні гімнасти – Мія Хоргін та Омер Лук –– циркова школа «Дорато», кер. Слава Нусинський м. Ашдод (Ізраїль) 

Ручний еквілібр – Марія Книр, зразково спортивно-циркова студія «Тріумф», кер. Магола Євгенія та Бурлака Руслан, м. Чернігів (Україна) 

«Танго в небі» – Анна Юзвіна, Дитячо-юнацька студія циркового мистецтва «Старий Цирк», кер. Момот Світлана Анатоліївна та Лико Дмитро Володимирович, м. Харків (Україна) 

 1. Від Фестивалю-конкурсу «Вогні цирку Шакяй», Литва

Присуджується: Китайська підвісна мачта – Марія Грибенко, циркова студія «Aleksa Studio», кер. Сьомкіна Наталія Сергіївна, м. Київ (Україна)

 1. Від Львівського державного цирку

Присуджується: «Прибульці» – дует на полотнах – Анастасія Чепурна та Марія Мінєєва, циркова студія «Pole Sport», кер. Румянцева Анна, м. Дніпро (Україна) 

 1. Від Громадської організації Латвійської Республіки «Асоціація Артистів Цирку»

Присуджується: Повітряний гімнаст на ременях – Ілля Міхєєв, кер. Міхєєв Олег Ігоревич, м. Кривий Ріг (Україна)

 1. Від Міжнародного циркового фестивалю «Cirkus Cirkus» у Празі (Чеська Республіка).

Присуджується: «Енергія у кубі» – повітряні гімнасти – Азія Педріні та Олівія Гамба, циркова школа Лідії Головкової (Швейцарія)

 1. Від Громадського обєднання «Центр культури та мистецтв Китаю»

Присуджується: «Казковий Ельф» – полотно+кільце – Анастасія Чепурна, циркова студія «Pole Sport», кер. Румянцева Анна, м. Дніпро (Україна)

 1. Від інтернаціонального артистичного агентства «Крезі Крейс» (США)

Присуждається: шоу «4matix», Київської Муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, кер. Олександр Білогуб, Київ (Україна) – Андрій Бондаренко, Віктор Шостак, Антон Жовніцький, Борис Крячек.

 1. Від Благодійного фонду «Мистецтво дітям»

Присуджується: «Мрія» – каучук – Анна Куриленко, «Contortion studio», кер. Кузнєцова Тетяна Валентинівна, м. Київ (Україна) 

«Спогади» – жонглювання – Владислав Гольда, циркова студія «Удай», кер. Клементьев Анатолій Павлович, м. Прилуки (Україна)